Tổ Chuyên môn

 • Nguyễn Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0332057883
 • Cao Hoàng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Bí thư chi Đoàn thanh niên
 • Trần Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0393244268
  • Email:
   trannhan020583@gmail.com
 • Phạm Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0978242606
  • Email:
   phuongnamsc89@gmail.com