Tổ Hành chính- Văn phòng

 • Nguyễn Thị Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế học đường
  • Điện thoại:
   0969449242
  • Email:
   nguyenthidinhmn1983@gmail.com
 • Phạm Thị Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0362877769
  • Email:
   hoanganhvh22@gmail.com