TẬP THỂ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC, VỆ SINH ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI BẰNG THUỐC SÁT KHUẨN

 

Trong những ngày đầu tháng 5/2021, tình hình dịch bệnh covid-19 bùng phát hết sức phức tạp, học sinh toàn trường được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, giáo viên, nhân viên trường mầm non Sông Cầu đã tích cực lao động dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học, vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ bằng thuốc sát khuẩn.

Dưới đây là một số hình ảnh: