HỌP ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH NHÀ TRƯỜNG CUỐI NĂM HỌC 2019 - 2020

 

          Hôm nay, ngày 08 tháng 7 năm 2020, trường mầm non Sông Cầu tổ chức họp Ban đại diện phụ huynh các lớp cuối năm học 2019 - 2020.      

          Thành phần:  

          + Ban giám hiệu.

          + Đại diện giáo viên chủ nhiệm các lớp.

          + Đại diện phụ huynh các lớp. 

          Trong buổi họp đồng chí hiệu trưởng đã báo cáo sơ qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và phương hướng trong năm học tới, và đồng chí đã đánh giá tổng thể chất lượng giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong năm học 2019 - 2020.

           Tiếp theo trưởng ban đại diện CMHS của nhà trường đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện trong năm học, thông qua chi tiêu quỹ phụ huynh.

          Qua buổi họp Ban đại diện phụ huynh các lớp, nhà trường nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bậc phụ huynh. Phụ huynh đều nhất trí với các nội dung mà đồng chí hiệu trưởng báo cáo cũng như kết quả hoạt động của hội CMHS.

            Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp: