TRƯỜNG MẦM NON SÔNG CẦU TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH

ĐẦU NĂM HỌC 2020 - 2021

 

          Ngày 18 tháng 9 năm 2020 Trường mầm non Sông Cầu tổ chức họp Ban đại diện phụ huynh các lớp để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, thông báo tình hình của nhà trường đầu năm học mới.

          Thành phần: Ban giám hiệu.

                              Ban đại diện CMHS nhà trường.

                              Đại diện CMHS các lớp.

                              Đại diện giáo viên các lớp.

          Tại buổi họp nhà trường nhận được sự đồng thuận cao của đại diện phụ huynh các lớp.

Ngày 19 tháng 9 năm 2020, các lớp tiến hành họp phụ huynh đầu năm học 2020 - 2021.      

          Trong buổi họp giáo viên chủ nhiệm các lớp  đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và tình hình đầu năm học 2020 - 2021 của nhà trường như: Thực hiện các nhiệm vụ được giao; Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường; Đánh giá tình hình trẻ đến lớp đầu năm học…

           Giáo viên chủ nhiệm các lớp đã thông qua các khoản thu trong năm học 2020 - 2021; Lấy ý kiến của phụ huynh về các khoản quỹ; Bầu Ban đại diện phụ huynh lớp.

          Qua buổi họp phụ huynh các lớp, nhà trường nhận được sự ủng hộ giúp đỡ từ các bậc phụ huynh. Phụ huynh đều đồng tình nhất trí với các nội dung mà giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã đưa ra…

          Một số hình ảnh minh họa: