TRƯỜNG MẦM NON SÔNG CẦU CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

         

Sáng ngày 10/12/2020, Cán bộ giáo viên trường mầm non Sông Cầu đã tham gia ngày hội “Hiến máu nhân đạo”, đây là một nghĩa cử cao đẹp cứu người.

          Ngày hội “Hiến máu nhân đạo” lần này nhà trường có 02 đ/c tham gia hiến máu, đó là đ/c Phạm Thị Mai Oanh - Phó hiệu trưởng nhà trường và đ/c Phạm Đại Dương - Giáo viên nhà trường.

          Dưới đây là một số hình ảnh của cán bộ giáo viên tham gia đợt hiến máu tình nguyện: