CHIA TAY CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN LUÂN CHUYỂN CÔNG TÁC

 

Hôm nay, ngày 29/4/2021 trường Mầm non Sông Cầu tổ chức chia tay cán bộ quản lý, nhânviên luân chuyển công tác.

  1. Đ/c Phạm Thị Mai Oanh - Phó hiệu trưởng, luân chuyển công tác.
  2. Đ/c Phạm Thị Hoàng Anh - Kế toán, luân chuyển công tác.

Các đồng chí đã có nhiều năm gắn bó với trường mầm non Sông Cầu, trong thời gian công tác tại trường các đồng chí luôn là những người tâm huyết với nghề, nhiệt tình trong công tác, có nhiều đóng góp với nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chia tay: