TRƯỜNG MẦM NON SÔNG CẦU PHUN THUỐC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH,                              VỆ SINH ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI BẰNG THUỐC SÁT KHUẨN ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH

 

Trong những ngày đầu tháng 02/2021 trường Mầm non Sông Cầu đã tiến hành phun thuốc sát khuẩn phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tất cả các lớp học, dãy nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, môi trường trong và ngoài lớp học, sân trường đều được phun thuốc cẩn thận.

Ngoài ra, trong những ngày này, cán bộ giáo viên đã rửa sạch sẽ đồ dùng đồ chơi bằng thuốc sát khuẩn nhằm đảm bảo an toàn trước khi học sinh đi học trở lại.

Dưới đây là một số hình ảnh phòng chống dịch bệnh của trường Mầm non Sông Cầu: