CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN SÔNG CẦU

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Chiều ngày 31/8/2020, cán bộ giáo viên trường mầm non Sông Cầu đã tích cực trao đổi, học hỏi thảo luận trong buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường.

Các đồng chí giáo viên đã tích cực trao đổi, thảo luận với nhau để thống nhất một số nội dung về chuyên môn ở tổ, khối.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn: