GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Hoạt động: Làm quen với toán (Số 9)

Lứa tuổi: Mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Người thực hiện: Phạm Thu Phương

 

on so luong trong PV 9.ppt