CÂN ĐO TRẺ ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2020 - 2021

 

            Ngày 15/3 vừa qua, nhân viên y tế của trường đã kết hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp cân - đo trẻ lần 3 trong năm học.

            Sau khi nhân viên y tế cân đo xong chuyển kết quả lên lớp để giáo viên chủ nhiệm ghi chép kết quả và chấm vào biểu đồ để đánh giá sức khỏe trẻ.

            Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi cân đo trẻ: