TRƯỜNG MẦM NON SÔNG CẦU TỔ CHỨC CHO HỌC SINH LÀM BÁNH TRÔI DỊP TẾT HÀN THỰC

 

Hôm nay, thứ 4, ngày 14/4/2021 trường mầm non Sông Cầu tổ chức cho học sinh khối mẫu giáo làm bánh trôi dịp tết hàn thực.

Các con rất vui và phấn khởi vì được tự tay nặn bánh trôi. Đây là hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa đối với trẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh của trẻ khi trực tiếp nặn bánh trôi: