SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

         

          Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2, trong năm học này trường MN Sông Cầu thực hiện nhiều hình thức và phương pháp giáo dục mới nhằm mang lại kết quả tốt hơn về chất lượng dạy và học trong nhà trường.

          Phát huy công tác chuyên môn mà nhà trường đã làm được, sáng ngày 05 tháng 4 năm 2021 trường MN Sông Cầu tổ chức sinh hoạt chuyên môn lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ qua 3 hoạt động:

+ Hoạt động đọc thơ “Con tàu” ở lớp Nhà trẻ 24 - 36 tháng D1 do cô Bằng Thị Thảo thực hiện.

+ Hoạt động đọc truyện “Cô mây” ở lớp Mẫu giáo 4 - 5 tuổi B2 do cô Bùi Thị Thúy Lệ thực hiện.

+ Hoạt động trò chơi với chữ cái “g, y” ở lớp Mẫu giáo 5 - 6 tuổi A2 do thầy Phạm Đại Dương thực hiện.

Giáo viên thực hiện 3 hoạt động với phong cách lên lớp nhẹ nhàng, tự tin, gần gũi trẻ, trẻ được tích cực hoạt động, được phát triển ngôn ngữ mạch lạc.... Qua buổi sinh hoạt chuyên môn giáo viên được trao đổi, học tập rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động sinh hoạt chuyên môn: