TRƯỜNG MẦM NON SÔNG CẦU TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN                         CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

         

          Chiều ngày 02/4/2021 Trường Mầm non Sông Cầu đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường với các nội dung:

+ Phương pháp dạy học và kỹ năng dạy học cho trẻ mầm non.

+ Đánh giá sự phát triển của trẻ.

+ Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường.

+ Hướng dẫn xây dựng và tổ chức một số hoạt động steam trong giáo dục mầm non.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn: